Antik Çağda Savaşlar

Kategori: Uncategorised Pazartesi, 16 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı. Administrator tarafından yazıldı.

Lade Savaşı

M.Ö. 499 yılında Miletli Aristagoras ‘ın Bölgeyi ele geçirmiş olan Perslere karşı baş kaldırmasıyla İyon isyanı başlamıştır.Aristagoras Yunanlılardan yardım istemiş, M:Ö. 498 yılında Atinalılar Perslerin hükümet merkezi olan Sardis’i kuşatmış ve yakmışlardır. Perslilerde M.Ö. 494 yılında bir deniz saldırısı gerçekleştirmişlerdir.Çeviri : İ. Caner GENÇSavaş:Pers kumandanı Artaphemes M:Ö. 494 yılında birçok İyon şehrini tekrar denizden ve karadan ablukaya almıştır. Aynı yıl Pers Donanması, Milet’in Limanı olan Lade de Yunan donanmasıyla karşılaştı. Ege Denizindeki birçok adadan gelen İyonlar 353 parça gemiye sahiptiler. Heredot a göre Persler 600 gemiye sahiptiler. İyonlar Phocaea lı Dionysius tarafından yönetiliyorlardı. Herodata göre savaşa hazırlık amacıyla İyonlar çok çalıştırılmıştı ve Bazıları savaşmayı red ediyordu. Savaş başladığında birçok İyon gemisi Perslerle karşılaşmayı hala red ediyorlardı. Sisam a ait 48 gemi savaştan çekildi. Bunları gören Lespos a ait 70 gemide savaştan çekildi.Bunları aynı şekilde başka gemilerde takip ettiler.Sonucunda savaşın galibi Persliler oldular.kalan Yunan gemileri yok edildi. Milet Perslerin eline geçti. 

Mykale Savaşı

 

Mycale savaşı Yunanlıları Pers istilasından kurtaran iki büyük savaştan biridir. Bu savaş M.Ö. 27 Agustos 479 yılında Mycale dağı, bugünün Samsun yada Dilek dağı düzlüklerinde gerçekleşti. Bu savaş İyonyadaki Ana Pers kuvvetlerinin ve Pers donanmasının dağılmasına yol açtı. Aynı gün Yunanistanın ana karasında Plataes savaşıda kazanıldı. Persler Yunan Ana Karasından, adalardan ve İyonyadan sürüldüler. Bu savaş ile Pers Yönetimi son buldu.( Bu bilgi Heradottan alınmıştır.)M.Ö. 479 Baharında İyon şehirleri Perslilere isyan etmek için bir araya geldiler. Bu birleşme tam anlamıyla faydalı olmadı ve Yunan Ana Karasından yardım istediler. Atina’da bir toplantı yapıldı. İyon şehirlerinden elçiler bu toplantıya katıldılar. Yaz başlangıcında Atinalılar ve İspartalılar buluştular. Bu buluşmayı Thessaly (Tesalya) daki Pers komutanı, Mardonius önemsemedi. Atinaya tarafsız kalması konusunda şartlar gönderdi. Sparta delegasyonunu red ettiklerinde savaşa hazırlanıyorlardı. Mardonius un güçleri Atinaya ulaştığı zamanlarda Pers vatandaşları Salamis yakınlarına geri çekilmişlerdi. Atinalıların teslim olacaklarını düşünen Mardonius onlara tekrar teslim şartları gönderdi ama Atinalılar ret ettiler.Çeviri: İ.Caner GENÇSavaşYunanlıların bakış açısından. Sisam daki persler Yunanlılarla karada savaşmayı tercih ettiler. Mykale yarımadasının yakınlarında Şehrin doğusundan karaya çıktılar. Gemileriyle kıyıda bir duvar oluşturdular. Yunanlılar Sisam a geldiklerinde Sisam ı boş buldular. Yunanlılar Perslerin savaştan kaçtıklarını düşündüler. Yunanlılar Perslerle karşılaştıklarında savaş düzenine girdiler. Spartalılar sağ kanatta Yunanlılar sol kanattaydı. Yunanlılar kumsalda yürüken bir haberci asası buldular. Bunu ana karada zafer kazanıldığının bir işareti olduğunu düşündüler.tek başlarına Perslere saldırdılar.Kısa bir savaştan sonra Persler yenildi ve dağıldılar Spartalılar Pers kampına ulaştıklarında kampın yağmalandığını ve Pers gemilerinin tahrip edildiğini gördüler. Sisam a dönerek alacakları tutumu kararlaştırmaya çalıştılar. Spartalılar İyonyadaki Yunanlıları ana karaya götürerek onları tehlikeden uzaklaştırmayı düşündüler. Yunanlılar Kolonilerini kaybetmeye karşı çıktılar. Perslere karşı İyonyanın bir savunma merkezi olmasını istediler.SonuçPersler yenildiğinde Spartalılar anakaraya döndüler. İyon şehirleri Atina birliğinde kaldı. Önceden Spartaya bağlı olan Atinalılar bağımsızlık için güç harcamaya başladılar. Bu Pelephonnesian savaşına kadar sürdü.

Gösterim: 5353