Söke'nin Kurtuluşu

Kategori: Uncategorised Pazar, 15 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı. Administrator tarafından yazıldı.

SÖKE'NIN TÜRK ASKERLERİNCE KURTULUŞU TELGRAFI

 

((Türkiye Büyük Millet Meclisi erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti Şube: 1-251))

((9.9.1338 (1922) Harp Raporudur.

Menderes müfrezesinden alınan muh­telif tarihli raporlara nazaran Menderes boyundan çekilmekte olan düşman Nazil­li'yi yakmış ise de kuvvetlerimiz seri bir müsademede, sonra şehre girerek harîkin tevessüüne meydan vermeden söndürmüştür. Keza bu mıntıkada düş­manın ateşlediği diğer birkaç köy daha kıtaatımız tarafından söndürül­müş, bir onikibuçukluk top, külliyetli mühimmat ve kıymetli eşya iğtinam olunmuştur.

Aydın  mıntıkasında düşman 6.9.1338 (1922) SÖKE' yi tahliye etmiş ve kıtaatımız işgal eylemiştir.

Düşman ric'at ettiği her sahada kadil, ihrak ve yağmaya devam etmiş ve tekmil Hıristiyan unsurunu beraberinde İzmir'e götürmüş ise de bun­lardan bir kısmı İzmir'de yakalanmıştır.))

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi FEVZİ

(İstiklal Harbi ile ilgili Telgraflar Shf:177)

iklal Harbi ile ilgili Telgraflar Shf:177)

Gösterim: 2650