Milis Kuvvetler ve Söke

Kategori: Uncategorised Pazar, 15 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı. Administrator tarafından yazıldı.

AYDIN BÖLGESİ DEMİRCİ MEHMET EFE VE SÖKE BÖLGESİ

Aydın bölgesinde Zeybeklerin meydana getirdiği müfrezeler, 57. Tümen bölgesinde Aydın ve Havali­si Umum Kuva-i Milliye Komutanlığı) adını taşıyan Demirci Mehmet efe'nin şahsında toplanan bir ma­kama bağlı idi. Gerek Demirci Mehmet Efe gerek diğer müfrezele­rin komutanları durumunda olan Gökçen efe, Yörük Ali Efe gibi diğer efeler Yunanlıların üzerin­de daimi bir korku unsuru olarak varlıklarını hissettirmişlerdir.

Demirci Mehmet Efe (1885-1959) Nazilli ilçesinin Pirlibey Köyü'nden olup, demircilik yapma­sından ötürü Demirci lakabı ile anılmıştır. Birinci Dünya Savaşında kendisine yapılan onur kırıcı bir muameleden dolayı Zeybek olmuş, dağa çıkmıştır.

Yunanlıların İzmir'e çıktıkları tarihte 15 Mayıs 1919'da, Damat Ferit Paşa Hükümeti vardı, iç ve dış siyasetin etkisi ile Damat Ferit Paşa Hükümeti yıkıldı, 2 Ekim 1919'da Ali Rıza Paşa Hü­kümeti kuruldu.

13 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nezaretinin emri ile 17. Kolordu emrine verildi. 12. Kolordu, 41, 23. ve 57. tümenlerden kurulu olup, Konya, Afyon, Kütahya, Bodrum, Antalya, İzmir, Afyon Demiryolu hattının güney bölgesini, içine alıyordu. 16 Kasım 1919'da Demirci Mehmet efe'nin 57. Tümen Komutanlığına bağlanması emrini Mustafa Kemal verdi.

57. Tümen bölgesinde Milli Aydın ve Milli Menderes alaylarıyla, Milli Aydın Dağ, Milli Adagide taburları ve bir kaç efe süvarisi bölüğü 57. Tümen Komutanı Albay Şefik (Aker) idi.

SÖKE BÖLGESİ

Menderes Nehri dirseği ile batıda Balatçık (Ortaklar) Gümüşdağ Köyü arasın da kalan cephe kesimini kaplamaktaydı. Bu bölgede emniyet ve baskın müfrezeleri yer almışlardı.

29 Haziran 1919'da Yunanlılar Aydın civarındaki köyleri ateşe vermişler, yangından çocuklarını kurtarmak için evlerinden çıkan kadın, erkek, çocuk ve ihtiyarlar Yunan nöbetçileri tarafından öl­dürüldüler. Yunan İşgalinden önce 30.000 kişiye yakın olan Türk halkından ancak zayıf ve sakat­lardan ibaret olmak üzere 375 kişi kalmış, diğerleri kısmen göç etmiş ve kısmen de Yunanlılar ta­rafından öldürülmüşlerdir.

Şehirlerde kalan yaşlı ve sakat Türkler de Yunan süngüleri etkisi altında uğradıkları müthiş fe­laketi söylemeye muktedir olamayacak bir sefalet içindedirler. Aydın Şehrinden başka cjvardaki 51 köy ahalisi de hemen hepsi Nazilli, Çine, Söke vesair yerlere göç etmişler ve bu şehirlerin köyleri Yunanlılar tarafından tamamen yakılmıştı.

Kadı, müftü, ağalar ve beyler ayırt edilmeksizin rahmet okutacak derecede feci bir suretle hatta bazen kemikleri kırılıncaya kadar dövülmüşlerdi. Bu işe Tahkik Heyeti orada iken dahi devam edil­miştir.

1914 yılında Aydın Vilayeti İzmir'e bağlı idi. İzmir'e, Manisa, Aydın, Muğla mutasarrıflıkları da­hildi. Bu tarihte Aydın'da 1.249.067 Türk, 299.097 Rum, 20.287 Ermeni olmak üzere 1.568.450 kişi yaşamakta idi.

Yunanlılar Türkiye'ye ilk geldiklerinde 3948 Subay ve 103.545 er idiler.

(Genel Kurmay ATAŞE Başkanlığı Türk İstiklâl Harbi 2. Cilt Batı Cephesi 2. Kısım ) 

Gösterim: 1510