Yörükler 2 PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Perşembe, 18 Ağustos 2011 18:38

ANADOLU BEYLİKLERİ VE BAZI BÜYÜK OYMAKLARIN BAĞLI OLDUĞU BOYLAR:

1-     Akkoyunlu (Bayındır)

2-     Artuklu (Düğer)

3-     Baraklar (Cerit)

4-     Berçemoğulları (yıva)

5-     Dulkadirli (Bozok-Bayat)

6-     Gündüzlü (Avşar)

7-     İran, Nadirşah Dönemi (Avşar)

8-     Kadı Burhanettin (Azeri veya Salar)                                    .

9-     Karakoyunlu (Yıva)

10- Karamanoğulları (Avşar, Kaçar veya Salar)

11- KozanoğuIları (Varsak)

12- Köpekli-Köpekoğulları (Avşar)

13- Kutbeğinoğulları (Avşar)

14- Osmanlı (Kayı)

15-  Özeroğulları (Üçok-Kınık)

16-  Ramazanoğulları (Üçok-Yüreğir)

17-  Salgurlular (Salar)

18-  Selçuklu (Kınık)

Şumlaoğulları (Avşar)

FARUK SÜMER'İN ARAŞTIRMALARINA GÖRE KONAR GÖÇER HAYVANCILIK YAPAN YÖRÜK OBALARI:

A- 16.YY Anadolu Yörük Obaları:

1-     Ankara Yörükleri: Ankara, Kırıkkale, Haymana

2-     Karacakoyunlu: İzmir

3-     Kastamonu Yörükleri: Kastamonu, Bolu

4-     Kütahya Yörükleri: Aydın, Manisa, Afyon

5-     Söğüt Yörükleri: Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir

6-     Uluyörük:  Tokat, Amasya, Çorum, Samsun (Yörükler Beldesi), Ortapare ve Şarkıpare Kolu, Akdağmadeni ve Zile

7-     Bozdoğanlar: Yüreğir, Kadirli, Ceyhan, İçel

8-     Tanrıdağı Yörükleri: Balkanlar

9-     Naldöken Yörükleri: Bulgaristan

10-   Selanik Yörükleri: Makedonya, Teselya

11-  Vize Yörükleri: Vize, Lüleburgaz, Çorlu, Hayrabolu

12-  Kocacık Yörükleri: Edirne, Kırklareli, Babaeski, Bulgaristan

15-   Karaevli: Bolu, Kastamonu, Sivas, Tokat

16-   Menteşe Yörükleri: Muğla, Fethiye (Horzum, Sarıtekeli ve diğer)

17-   Kayı Yörükleri: Avşar ve Bayatlar, yörükler arasında bulunmaz ancak Kayıların bir kısmı yörükler arasında yaşamaktadır.

B- 1 7.yy Çukurova Yörük Obaları:

1- Aydınlı (Karacakoyunlu)

2- Bozdoğan yörükleri: Karahacılı, Menemenci, Tekeli

3- Ekiz Yörükleri

4- Horzum Yörükleri: Aladağ, Çukurova, Binboğa

5- İçel Yörükleri: Bolgarlı, Boynuinceli

6- Karakeçili Yörükleri

7- Ulu yörükler

C- 19.yy Anadolu Yörük Obaları:

a) Çukurova Yörük Obaları:

l - Bahşiş

2- Bozdoğan

3 -Karahacılı

4- Karakeçili

5- Karatekeli

6- Koyuncu

7- Menemenci

8- Sarıaydın Obası

9- Tekeli

b) Afyon Yöresi Yörük Obaları:

1 -Horzum

2- Karahacılı

3- Karatekeli

4- Sarıkeçili

5- Sarıtekeli

c) Aydın Yöresi Yörük Obaları:

1-    Ahmetli: Kula, Simav

2-    Anamaslı-Karacalı: Demirci

3-    Çarık: Kula

4-    Eskiyörük: Aydın, Antalya, Mersin

5-    Gökmusalı: Demirci

6-    Güzelbeyli: Nazilli

7-    Horzum: Aydın, Bursa, Afyon, Adana,Konya,  Karaman

8-    Karatekeli: İzmir

9-    Karacakoyunlu

10-Kızılkecili: Kula, Muğla, Bursa

11-Narinceli: Kula, Denizli

12-Saçıkaralı: Nazilli

13- Sarıkeçili: Aydın

14- Sarıtekeli: Nazilli, Denizli, Bursa

15-Şebitli: Kula

16-Yağcıbedirli: Soma, Bursa, Balıkesir

d) Ege ve Akdenizdeki Dağınık Bazı Yörük Obaları:

l- İğdir Yörük Obası: İran'da Kaşgaylar arasında İğdir adlı bir oba, yine Türkmenistan'da Göklen Türkmenleri arasında Çarvar İğdir obası yaşamaktadır. İğdir Oğuz boyu kollan: Bozdoğanlar, Horzum, Biçer İğdiri, İğdir İsalı ve Sarı Hamzalı.

2- Yabır: Yapar-Çarıklı Yörük obası

3- Yazır: Karadaşlı kolları; Amamaslı (karaçalı), kara, sarı, Kıydır

HONAMLILAR

A-Honamlı Kelimesinin Kökü, Aslı, Anlamı:

a) Hona ve Huna kelimelerinden gelmiş olabilir;

1) ho, hu;   o, bu, şu anlamında

2) honu, hunu; onu, bunu, şunu

3) hona, huna; ona, buna, şuna

b) Hun Devlet ve  Halkları Terimiyle  İlgisi: Hun, Hunlu sıfatı, Honamlı  şeklini  almış olabilir.Zaman içinde sözcüklerde  harf değişimi olabiliyor. Örneğin: Orhun-Orkun-Orhan, Ceyhun-Ceyhan, Seyhun-Seyhan, Köktürk-Göktürk, Kalaç-Halaç, Kültigin-Gültekin, Çetmi-Çepni, Afşar-Avşar, Döğer-Düğer kelimelerinde görüldüğü gibi. Macarlar, kendilerine Hun , Türklere ise Kun, Kunos diyordu.

c) Toplumlar zaman içinde  söyleme kolaylığı, şive,ağız  farklılığı nedeniyle kelimeleri günlük dilde değiştirebilmektedir. Örneğin: Ne yapıyorsun-Nörüyon, Ne ile-Nayle, Ne edecen-Nedcen, Hatice-Hacce, Muhammet  gibi.

Hunlu veya Honalı sözcüğü, söyleme kolaylığı ve dil ağız, alışkanlığı sonucu Honamlı şeklini almış olabilir.

B)-Honamlı Sözcüğünün Menşei:

Lı eki: bir yere aidiyeti, ilgiyi, bir yere mensubiyeti bildiren ektir. İsimden sıfat türetmede kullanılır. Konya-lı, Kayseri-li gibi.

Honam sözcüğünü Türkler orta asyada iken almış olmalı. Belki de bu sözcüğün aslı Çince dir. Bir savaş sonucu bir Türk grubu Çinlilerce, Çinin kuzey bölgelerine asimile amacıyla yerleştirilmiş daha sonraları Türkler, bir fırsatını bulunca batıya göçetmişlerdir. Eski yaşadıkları bölge nedeniyle diğer Türk grupları bunlara, o bölgenin adını vermiş olabilir. Bu adet Cumhuriyet Türkiye'sinde de sürdürülmektedir. Örneğin; 1953'te Korede savaşıp dönen gazilere; Koreli, Almanya'da işçi olarak çalışanlara; Almanyalı, Girite iskan edilip elden çıkmasıyla geri dönenlere; Giritli denmesi gibi.

Konuya ilişkin Çince kelimelerden örnekler:

a-      Huangho : Cindeki Sarı Irmağın adı

b-      Hsiungnu-Hui: Çinlilerin Hunlara verdiği ad.

c-      Houtu : Gök 'dininde Ana-ilahe

d-      Huangti: Toprak tanrısı

e-      Huhanyeh : Hsiungnu Shanyüsü. İ.Ö. 51 de devlet ikiye ayrıldı.

f-       Huo Kuang: İ.Ö. 50, Çinli General adı.

g-      Hoten-Kotan: Doğu Türkistanda bir şehir adı.

Honan-Hunan: Kuzey Çin'de bir eyalet adı: Honnan-Honanlı-Honamlı

Hokant-Hokent: Doğu Türkistanda bir şehir adı.

HONAMLI YÖRÜK OBASI (bkz:45)

C- Honamlı Kolları

1- Filikçi: K. Ereğli, Aksaray-Kutluköy

2- Savran: K. Ereğli, Karaman-Ayrancı

3- Deveci: Mersin-Silifke

4- Eskiyörük :Antalya, Mersin-Gülnar, Aydın

5- Bolacalı: K.Ereğli, M-Silifke, Adana- Sarıçam, Aksaray- Kutluköy.

6- Döneli: K.Ereğli

7- Helimli: K.Ereğli

8- Kuzucu: K.Ereğli

9- Hacıkaralı: Mersin-Silifke (Karahacılı)

10-Saçıkaralılar

11-Isparta'daki Honamlılar: Ali Tanyıldız'ın araştırmalarına göre, Honamlının Kolları:

a-    Adıgüzelli (Elekli)

b-   Coşlu

c-   Eskiyörük (Eskiler, Hacıcelilli)

d-   Karsavurdanlı

e-   Ötgünlü

f-   Recepli

D- Honamlıların yerleştikleri iller: Adana, Antalya, Aydın, Mersin, Konya, Ereğli, Yunak, Sarayönü, Isparta, Aksaray, Osmaniye, K.Maraş, Yozgat, Karaman,

ANADOLUDAKI BÜYÜK TÜRKMEN GRUPLARI

a-  1700 Yılı: (bkz:11)

l -   Atçekenler (Konya)

2-     Beydili Türkmeni (Gaziantep)

3-     Bozok Türkmeni (Yozgat) Bozulus Türkmenleri

4-     Çepni (Trabzon, Kırşehir, Balıkesir)

5-     Dulkadirli (K. Maraş)

6-     Gündüzlü

7-     Harbendeli

8-     Halep Türkmenleri

9-     Kınık

10- Özerli

11-  Şam Türkmenleri

12-  Trablusşam Türkmenleri

13-  Varsak

14-  Yeni İl (Sivas)

14- Yüreğir (Çukurova)-Üçokların Kolu

b- 1800 Yılı (Bkz:65)

l -     Avşar

2-     Ayrıdamlı

3-     Akkoyunlu

4-     Barak

5-     Bayındır

6-     Bayat

7-     Begdili

8-     Bozkuş

9-     Bozcalı

10- Cerit

11-  Çoban Oymağı

12-  Dulkadirli

13-  Gündüzlü

14-  İnallı

15-  Karakoyunlu

16-  Karakeçili

17-  Kavurgalı

18-  Kızılkeçili

19-  Kutlubeyhacılı

20-  Kuzugüdenli

Savcı Hacılı

ÇUKUROVA TÜRKMEN OYMAKLARI

1-     Ağcabekirli

2-     Barak

3-     Bayındır

4-     Berelli

5-     Beydili

6-     Bekmişli

7-     Cerit

8-     Çepni

9-     Çelebi

10- Dımışklı

11- Elbeyli-İlbeyli

12- Güneş

13-  Harmandalı

14-  Haydarlı

15-  Kazı

16-  Karaşıhlı

17-  Kadirli

18-  Şarkevli

19-  Şahman

20-  Tecirli

21-  Torun

22-  Ulaşlı

Yumuklu

YERLEŞİK HAYATA İLK GEÇENLER

1-     Avşar (Kayseri, Sivas, Afyon, Adana)

2-     Bayat (Hacıbektaş İlçesi, Çorum)

3-     Beğdili

4-     Bozulus

5-     Cerid (K.Maraş)

6-     Çavundur

7-     Çepni (Kırşehir, Trabzon, Balıkesir)

8-     Döğer (Burdur)

9-     Dörtdivan

10-  Emirdağ Türkmeni

l1-   Hotamış (Konya)

12-  Kuzugüdenli

13-  Reyhanlı (Hatay)

14-  Sayık

KARAHACILI KOLLARI

1-     Aflak (Avkuşu)

2-     Bocu

3-     Boruk

4-     Boynuyoğunlu

5-     Çiçekli

6-     Hacılı

7-     Hocalı

8-     Kılbaş

9-     Menevşe

10- Şahrıklı

11-  Sofular

BOZDOĞANLI KOLLARI

1-     Boy

2-     Boz

3-     Çığcık

4-     Kesik

5-     Keli

6-     Kütük

7-     Sarı Ahmetli

8-     Yozbaşı

CERİD OYMAĞI: Binboğada yaylar. Dulkadir elinin bir boyu, Kolları:

1-     Almagüllü

2-     Altıgöz Bekİrlisi

3-     Azılı

4-     Bayırcerit

5-     Ceyhan Bekirlisi

6-     Çağlayan Cerit

7-     Çakılı

8-     Durak

9-     Hamdili

10- Hunatlı

11- İmrenli

12- Karahasanlı

13- Kuşlu Cerid

14- Mamalı

15- Mustafabeyli

16- OruçGazili

17- Silsüpür Ceridi

18- SultanHacılı

19- Tatarlı

20- Vemeyli

21- Yalağevi

22- Yumutlu

TECİRLİ OYMAĞI: Barit Dağında Yaylar

1-           Alhanlı

2-           Alcı

3-           Budaklı

4-           Böcüklü

5-           Çerçioğlu

6-           Çırnazlı

7-           Devrişeli

8-           Domballı

9-           Eloğlu

10-      Güçüklü

11-      Gününoğlu

12-      Gürer

13-      Hiboğlu

14-      Kalalı

15-      Karaobalı

16-      Kabuklu

17-      Karabibili

18-      Kırmıtlı

19-      Kokulu

20-      Komarlı: İmat, Molla Ömer Uşağı, Solaklı, Uyduranlı, Akçakoyunlu

21-      Sarıhasanlı

22-      Şekerli

23-      Yazmalı

BÜYÜK TÜRKMEN OYMAKLARI ( 1691-1928)

1-     Avşar-Afşar

2-     Atabay-Çaparbay

3-     Alayuntlu-Ahatlı

4-     Aydoğan

5-     Alagözlü

6-     Akçakoyunlu-Ağcakoyunlu-Alacakoyunlu

7-     Akkeçili

8-     Alpagut- Apa-Altınapa

9-     Abdal-Usta

10- Aydoğdu

11- Atçeken

12- Bayat

13- Barak

14- Bozkuş

15- Bayır Bucak

16- Büğdüz

17- Bekdik

18- Beydili

19- Bozulus

20- Bozkoyunlu

21- Bozgeyikli

22- Bozdoğan

23- Boranlı

24- Bayındır-Akkoyunlu

25- Boynuinceli

26- Boynuyoğunlu

27- Cerit

28- Ceceli

29- Çiriş

30- Çağırganlı

31- Çavdır-Çavuldur

32- Çepni

33- Çobanlı

34- Çayan

35- Çullu-Çulım

36- Dodurga

37- Düğer

38- Dağlı

39- Denizli-İldenizli

40- Develi

41- Demircili

42- Ersarı

43- Eymir-Eymür

44- Elbeyli-İlbeyli

45- Evci

46- Farsak-Varsak

47- Göklen

48- Gerkez

49- Gündeşli

50- Gündüzlü

51- Harman Dalı-Harben Deli

52- Hotamış

53- Işıklar-Işıklı

54- İnallı-İnanlı-Yinallı

55- Karakeçili

56- Karakoyunlu

57- Kayı

58- Kınık

59- Kızık

60- Karkın

61- Kızıl-Kızıllı

62- Kuzugüdenli

63- Koyunlu-Koyuncu

64- Köşekli

65- Karaçalı

66- Karamanlı

67- Kuşdoğan

68- Kızılkoyunlu

69- Kızılkeçili-Kızılcakeçili

70- Keçili

71- Kızılışıklı

72- Kutbeyli

73- Karalar

74- Köserellî-Köseler

75- Kirtiş

76- Manav-Yerli

77- Musacalı

78- Morcal1

79- Musluca

80- Nohurlu

81- Oğulbeyli

82- Özerli

83- Saraçlı

84- Süleklî

85- Selluriye

86- Savcılı

87- Salur

88- Sarı-Sarılar-Sarılı

89- Sarık

90- Sevgülen

91- Tabanlı

92- Teke (Ahal-Merv)

93- Tecirli

94- Torunlar

95- TahtacıAğaçeri-Oner

96- Turgutlu

97- Ustacalu

98- Ulaş-Ulaşl1

99- Yabanlı

100-Yağmurlu

101-Yaka

102-Yomut-Yumutlu

103-Yıva-Yuva- Yuvalı

104-Yüreğir

ÇUKUROVA'DAKİ TÜRKMEN OYMAKLARI;

A- 14. Yüzyıl:

1-     Ağaçeri

2-     Bayat

3-     Bayındır

4-     Beğdili: Taşkınoğulları

5-     Bozdoğan

6-     Bozoklar: İnal ve Dulkadirli Kolu

7-     Döğer

8-     Halep Türkmeni: Avşarlar

9-     Harbendeli

10- Karakoyunlu

11- Kınık

12- Kızıl Kocalı (Alişarlı Kolu)

13- Üçoklar: Ozerli ve Ramazanoğulları

14- Varsak

B- 15. Yüzyıl:

1-     Bayat

2-     Beğdili

3-     Bozoklar

4-     Bozcalı

5-     Dulkadirli

6-     Gündüzlü

7-     Harbendeli

8-     İnallı

9-     Kınık

10- Köpekoğulları-Köpekli

11- Kutbeğioğulları-Kutbeyli

12- MaraşlıIar

13- Özerliler

14- Ramazanoğulları

15- Sakalsızoğulları

16- Üçoklu

17- Yüreğirliler

C-1658 Yılı Halep Türkmenleri: (bkz: 27,70,89)

a- Eski Halep Türkmenleri

1-     Avşar

2-     Bayat

3-     Dulkadir-Zülkadriye

4-     Döğer

5-     Köpekli

6-     Özerli

7-     Ramazanoğlu

8-     Varsak - Farsak

b- Yeni Halep Türkmenleri

1-     Abalı

2-     Avşar: Recepli

3-     Akkoyunlu

4-     Bayat

5-     Cerid: Silsüpür

6-     Eymir

7-     Kaçar

8-     Köçekli

9-     Karakoyunlu

c- 1764 Yılı Halep Türkmenleri

l -    Avşar

2-     Ağcakoyunlu

3-     Barak

4-     Bayındır

5-     Beğdili

6-     Cerid

7-     Çağırganlı

8-     Dedekarkın

9-     Eymir

l 0-  Geyikli

11-   İlbeyli

12-  Karakoyunlu

13-  Kabalı

14-  Kınık

15-  Kızık

16-  Köçekli

17-  Musabeyli

18- Özerli

19-  Pehlivanlı

20-  Reyhanlı

21-  Sofular

22-  Şambayadı

23-  Tahtemürlü

24-  Toktı

25-  Ulaşlı

d- Halep Türkmenleri Kol ve Oymakları (16. YY.)

1-     Acurlu

2-     Alayuntlu

3-     Bayat

4-     Beğdili

5-     Bahadırlı

6-     Büğdüz

7-     Düğer

8-     Eymür

9-     Gündüzlü Avşarı

10- Harbendelü

11- İnallı

12-  Kınık

13-  Karakoyunlu

14- Köpekli Avşarı

15- Karkın

16- Kızık

17-Peçenek

18-Uç Türkmenleri

D- Çukurova Türkmenleri

a-1857 yılı

1-     Bozdoğan

2-     Çakal

3-     Cerid

4-     Dündarlı

5-     Farsak (Varsak)

6-     Kaçar

7-     Kozanoğlu

8-     Manav

9-     Tecirli

10- Toroğlu

b- 1707 Yılı

1-     Avşar

2-     Bozdoğan

3-     Cerid: Çağlayan, Küçük, Silsüpür

4-     Çağırganlı

5-     Çalışlı

6-     Develi

7-     Döngeleli

8-     Dulkadirli

9-     Gökvelioğulları

10- Kebeli

11- Karsantıoğulları

12- Kozanoğulları (Varsak)

13-  Kurşunoğulları- Kusun

14-  Köçekli

15-  Menemenci

16-  Özeroğulları

17-  Ramazanoğulları (Yüreğir)

18-  Tecirli

19- Ulaşlı

19-Üçoklar: Bayındır, Kınık, Salur, Yüreğir

c- 1691 Yılı

Avşar: İmanlı, Recepli

Barak

Bozulus: Acurlu, Avşar, İnallı, Köçekli

Cerit

Çepni

Çimeli

Dulkadirli

HalepTürkmeni

Yeni İl Türkmeni: Ağcakoyunlu, Beğdili, Musacalı

BÜYÜK YÖRÜK OBALARI

Yörükler, Karluk- Türkeşler- Onoklar Türk Boyunun bir kolu iken; İğdir, Karaevli, Yazır ve Yaparlı gibi Oğuz Boylarının katılımıyla 6 oba olmuş. Daha ileri ki dönemlerde 12, 36 ve 1800'lü yıllarda ise Yörük Obaları sayısı 63'e ulaşmıştır.

1-    Aydınlı

2-       Akkeçilli

3-       Bahşiş

4-       Bolacalı

5-       Bozdoğan- Bozdoğanlı

6-       Cırıklı

7-       Coşlu

8-       Cıngıllı

9-       Çakal

10-   Daş-Karataş

11-   Dazkırlı

12-   Deveci

13-   Döneli

14-   Erdemli

15-   Erikli

16-   Eski Yörük

17-   Filikçi

18-   Gedik-Gedikli

19-   Gökler

20-   Göğebakan

21-   Gurbet

22-   Hayta

23-   Honamlı

24-   Horzum

25-   İğdir

26-   Kayabeyli

27-   Kaymak

28-    Karatekeli

29-    Karaevli

30-    Karahacılı

31-    Karakoyunlu

32-    Karakeçili

33-   Keşli- Karakeşli- Sarıkeşli

34-   Keşefli

35-   Köteklî

36-   Koca

37-   Koraş

38-   Koçak

39-   Kuzucu

40-   Kuduzlar

41-   Kutluca

42-   Kömürcü

43-   Kiriş-Kirişll

44-   Kızıl Keçili

45-   Menemenci

46-   Karaçal-Akçal-Çal

47-   Ötgünlü

48-   Pekmezci

49-   Saçıkaralı

50-   Sarı Tekeli

51-   Sarı Keçili

52-   Saraçlı

53-   Savran

54-   Sancaklı

55-   Tekeli

56-   Tırtar

57-   Toraman

58-   Tosunlar- Güzeller

59-   Töngüşlü

60-   Yabırlı-Yaparlı

61-   Yağcı

62-   Yazır

63-   Yeniyörük

DULKADİR ELİ BOY VE OYMAKLARI:

1-     Ağcakoyunlu-Musahacılı-Musacalı

2-     Çağırkanlı

3-     Çimeli

4-     Çullu

5-     Dodurga: Esenli, Bozca-Ertene Dodurgası, Beşaşık, Davut oymağı.

6-     Dokuz: Bişenli-Başanlı

7-     Döngeleli

8-     Düğerli

9-     Dündarlı:Çarıklı

10-  Elçi

11 - Eymir

12-  Gündeşli

13-  Halep Türkmenleri

14-  Haymana Sanlı oymağı

15-  İmanlı Avşarı

16-  Karacalı-Anamaslı

17-  Kavurgalı

18-  Küşne

19-  Kızıllı

20-  Mamalı

21-  Peçenek

22-  Savcı Hacılı

23-  Tecirli

24- Tekeli

25- Varsak

26- Yuvalı (Karayuvalı)

DULKADİRLİ BÖLÜK VE KOLLARI :

1-     Ağcakoyunlu: Çalışlı, Hamidli, Kozanlı, Musacalı

2-     Anamaslı (Karaçalı): Karahaytalı, Kazancılı, Oruçbeyli, Ulaşlı, Urcanlı, Sevinçli,Yazır, Yolbasanlı

3-     Avşar

4-     Ayrıdamlı

5-     Cerid: Kara Hasanlı, Mamalı, Oruç Gazili,Yabır, Cerid

6-     Çağırganlı

7-     Çimeli

8-     Demircili

9-     Dokuz (Bışanlı): Avcı, Bazlamaçlı, Dokuzkoyunlu, Karamanlı, Demrek, Hacılar, Karkın, Karagöncülü.

10- Döngeleli

11- Elçi

12- Eymir

13- Eşkinciler: Dede Karkın, Karaca Ahmetli, Sulişeyhli

14- Eğlenoğlu

15- Geclik

16- İmanlı Avşar

17- Kavurgalı

18- Karamanlı

19- Küşne

20- Kızıllı

21- Peçenek

22- Selmanlı

23- Savcı Hacılı

24- Tekeli

25- Tecirli

26- Varsak

27- Yuvalı-Karayuvalı

16. YÜZYIL ÇUKUROVASI EL, OYMAK VE OBALARI:

Bir kısmı 1691'de iskan edildi.

ÜÇ OKLAR:

1-     Elvan

2-     Gökçeli

3-     Karaisalı

4-     Kınık

5-     Kusun

6-     Koştemür

7-     Ulaş

8-     Yüreğir

ŞAM TÜRKMENİ:

1-     Boğayırlı

2-     Eymir Gazili

3-     Salur

4-     Süleymanlı

BOZULUS TÜRKMENİ-BOZOKLAR:

1-     Avşar

2-     Bayat

3-     Beğdili

4-     Dulkadirli

5-     Halep Türkmeni

AKKOYUNLU EL VE OYMAKLARI:

l -     Avşar

2-      Alpagut

3-      Beğdili

4-      Çavundur

5-      Danişmendli

6-      Dodurga

7-     Döğer

8-     Karkın

9-     Kocahacılı

10-  Musullu

11-  Oğulbeyli

12- Süleyman Hacılı

13- Salarlı

14- Tabanlı

DULKADİRLİ OYMAKLARI:

1-     Ayaş

2-     Anamaslı

3-     Avcı

4-     Avşar

5-     Berendi

6-     Cerit

7-     Ceceli

8-     Çimeli

9-     Çağırganlı

10- Dodurga

11 - Eymir

12-  Gündeşli

13-  Karkın musacalı-Ağcakoyunlu

14-  Kızılkocalı

15-  Kınık

16-  Köçekli

12- Küşne

HALEP TÜRKMENLERİ:

l -    Acurlu

2-     Bayat

3-     Beğdili

4-     Gündüzlü Avşarı

5-     Harbendeli

6-     İnallı

7-     Karakoyunlu

8-     Köpekli Avşarı

YENİ İL TÜRKMENLERİ: İki ana kol;

a) l- Avşar

2-  Bayat

3-  Bayındır

4-  Beğdili

5-  Harbendeli

6-  Karakoyunlu

b)    l- Ağcakoyunlu

2-  Barak

3-  Boynuyoğunlu

4-  Çağırganlı

5-  Cerit

6-  Çimeli

7-  İmanlı Avşarı

8-  Musacalı-Musahacılı

9-  Tatar Alili

10-TecirIi

ULUYÖRÜKLER:

1-    Akkuzulu

2-     Aksalur

3-     Alibeyli

4-     Çapanlı

5-     Çepni

6-     Çungar

7-     Dodurga

8-     Gökçeli

9-     İkizli (Ekiz)

10-  İlbeyli

11- Kuzugöllü

12- Karakeçili

13- Karafakılı

14- Özlü

15- Saraçlı

15- Turgutlu

16- Ustacalu-Ustahacılı

GEDİKLER:

1-     Ağcalı

2-     Ağcakoyunlu

3-     Deli Alili

4-     Kara Yahyalı

5-     Şam Bayadı

KARATAŞ:

1-     AliBeyli

2-     Ağcalı

3-     Kızılkocalı (Alisarılı)

4-    Tecirli
AKDAĞ:

1-     Hisarbeyli

2-     Karalı

3-     Kırıklı

4-     Kızılkocalı

5-     Sevgülen (Sarıhalilli)

1580 YILINDAKİ BÜYÜK GÖÇEBE GRUPLARI:

1-     Akkoyunlu (Bayındır)

2-     Atçekenler

3-     Ankara Yörükleri

4-     Bayat

5-     Bozulus Türkmen Elleri

6-     Bozok Türkmen Oymakları

7-     Dulkadirli Türkmenleri

8-     Halep Türkmenleri

9-     Karakoyunlu (Yıva-Yuva)

10- Çepni

11-  Kayı

12-  Oğuz Hanlı Oymağı

13-  Tatar (Ak, Kara)

14- Ulu Yörük (Amasya, Sivas)

15- Yeni İl Türkmen Oymakları

BOZULUS TÜRKMENLERİ:

1690 yılında Orta ve Batı Anadolu'ya yerleştiler.(bkz: 21)

1-      Ankara yöresine yerleşenler; Tabanlı

2-     Kırşehir ve Nevşehir Yöresine Yerleşenler:  Karaca, Türkmen Kurutlu, Yabanlı,  Yağmurlu.

3-      Akşehir ve Ilgın Yöresine: Avşar, Danişmendli, Hamzahacılı, Şerefli.

4-      Afyon, Balıkesir, Kütahya ve Manisa Yöresine: Gündeşli, Köçekli, Oğulbeyli.

5-      Aydın, Afyon, Balıkesir, Denizli ve Isparta Yöresine: Danişmendli.

ŞAM TÜRKMENLERİ: Bozoklar ve Bozulusun Önemli Kolları:

A-     1-   Avşar

2-   Bayat

Beğdili

Döğer

B-     1-   Bozcaoğulları (Bayat)

2-  Dulkadirli (Bayat, Karaçalı)

Gündüzlü (Avşar)

Harbendeli-Hüdabendeli-Harmandalı

İnaloğulları-İnallu

Karaosmanoğulları (Avşar)

Şam Bayadı

Sevgülen

ÜÇOKLAR

A- 1-   Bayındır

Eymur

Kınık

Salur - Salar

1-  Özeroğulları (Kınık)

2-     Karaisalı

3-     Ramazanoğulları (Yüregir)

4-     Ulaş

AVŞARLAR

Avşarlar Göçebe ve Konar Göçer olarak hayvancılık yapan bir Oğuz Boyudur. Zorunlu iskana tabi tutulan ilk Türk boyudur. 1690-1870 yılları arasında iskan edilmişlerdir. İl: Avşarların yaşadıkları bölgeye, yurtlarına verdikleri ad. El: Avşarların kendi göçebe topluluklarına verdikleri ad. Bunu Türkülerinde; "Konak göçek, devran sürek elilen", "Kalktı göçeyledi Avşar elleri, Ağır ağır giden eller bizimdir"  şeklinde ifade etmişlerdir.

Avşar ileri gelenlerine Avşar Beyi veya Avşar Kocaları da denir.(bkz:19,54)

Avşar Elleri:

1- Yaşadıkları Bölgeye Göre:

a)         Anadolu Avşarları

b)        Hüzisyan

c)         İran

d)        Kuhgilay

e)    Kazerun (Hazar)

f)          Suriye (Halep, Rakka)

g)     Urhiye

2- Anadoluda Yerleştikleri Bölgeye Göre;

a)      Ankara Avşarları

b)      Aydın

c)    Bozok (Yozgat)

d)    Bozuluş (Diyarbakır, Urfa)

e)    Dulkadirli (Kadirli)

f)    İmanlı (K. Maraş)

g)   Kayseri

h)   Kozan (Çukurova)

ı)    Kütahya

i)    Yeni İl (Sivas)

Avşarlar; Adana (Tufanbeyli, Kozan, Kadirli, Ceyhan..), Ödemiş, Kayseri (Özellikle Pınarbaşı) , Tarsus, Sivas (İmranlı, Zara, Gürün), Tokat, Denizli gibi illerimizde halen varlıklarını sürdürmektedirler.

3-      Avşar Ellerinden (topluluk adları) Örnekler:

Bahrilî Avşarı, İmankuli Avşarı, Karagündüzlü Avşarı, Karamanoğulları Avşarı, Kozanoğlu Avşarı, Recepli Avşarı, Varsak...

4-      Avşar Yaylak ve Kışlakları:

Akdağ, Bolkar Dağları, Binboğalar, Gavur Dağları... Kışlakları ise; Çukurovada Ceyhan nehri çevresindedir.

5-      Avşar Türkü Çeşitleri;

Ağıt, Atışma, Bozlak, Destan, Güzelleme, Koçaklama, Koşma, Varsağı... Avşar Ozanı Dadaloğlundan (1785-1868) bir mısra; "Türk'ün olan Türkmen eli çökünce, Kaypak Osmanlılar size aman..." -Türkmen Türküleri; Barak Havaları, Horyat (Hoyrat;...)

Ali KEZER-YÖRÜKTÜRK TEN ALINMIŞTIR.